Traditioner

Traditioner betyder meget på Kvikmarkens Privatskole. Begivenheder at se frem til og glæde sig til.

Fællesskabet styrkes, når alle skolens børn og voksne samles til store og små arrangementer, der vender tilbage år efter år.

August – november

DSC_0574
img_8654_22131945355_o
dsc_2101_21445104141_o
dsc_2347_27219733970_o
dsc_2143_26887425494_o

August

Første skoledag i august samles alle elever og lærere i skolens samlingssal. Efter velkomst og orientering fra skolelederen går elever og lærere ud i klassen til deres første lektion efter sommerferien.

Første skoledag i august for de nye begynderklasser begynder ved flagstangen, hvor de nye elever modtages af begynderklasselærerne og skolens leder. Efter velkomst og navneopråb går elever og lærere ind i klassen. Forældre er velkommen til at overvære den første del af ”undervisningen”.

Mens børn og lærere fortsætter lidt endnu i klasselokalet, samles forældrene udenfor indskolingshuset. Skolen byder på kaffe/vand.

Sensommermarkedsfesten afholdes i slutningen af august. Her er skolegården lavet om til en markedsplads med boder, tombolaer, musikalsk underholdning m.m. Evt. overskud går til ”Rejsefonden”.

Fotografering af elever sker i starten er hvert skoleår.

Oktober

Motionsdagen i oktober byder på et fælles løb i Hareskoven, for alle skolens elever. I skoven skal elever fra begynder – 8. klasse, forsøge at løbe ruten igennem, uden at få fanget deres “haler” af skolens 9. klasses elever. Dagen er med til at styrke samværet, trivslen og fællesskabet for eleverne, og der lægges vægt på at alle elever har det sjovt og får rørt sig.

December – februar

img_8874_23886779875_o

December

Jule-klippe-klistre-dag og jule-syng-sammen – en dag med jul og hygge på hele skolen, for alle skolens elever. Her synger vi julens salmer og sange, og klipper julepynt, som vi hænger op i klasselokaler og på fællesarelaer.

Lucia-optoget i december tager skolens 5. klasser sig af. I morgenmørket går optoget gennem skolen og alle eleverne samles i salen, hvor der uddeles pebernødder til alle.

Skolens juletræ hentes og pyntes af eleverne i begynderklasserne.

Juleteater – eleverne fra den ene 4. klasse opfører årets juleteaterforestilling.

Juleafslutningen sidste skoledag inden juleferien, byder traditionen tro på  juleoptog af 2. klasserne, fælles julesange, uddeling af “gaver” m.m.

Februar

Fastelavnsfesten afholdes fredag før fastelavnssøndag. Her slår alle elever ”Katten af tønden”, og der laves Fastelavnsaktiviteter.

Marts – juni

IMG_0797
2016-05-09 10.46.37
Trapperne
Marts

”Gammel elev-fest” afholdes hvert år den første torsdag i marts. Her mødes tidligere elever og lærere på skolen til en snak om gamle minder fra Kvikmarkens Privatskole.

April

Gallafest for 7.-9. klasse afholdes i april. Her festes der med mad, drikke, hyggeligt samvær m.m.

Maj

Eleverne får Kirsebærfri, når skolens kirsebærtræ springer ud i foråret. Dette betyder en fritime og sodavand til alle skolens børn.

Forårsfest for kommende begynderklasseelever og deres forældre afholdes i maj før start i SFO i juni samme år. Programmet byder på fællesspisning og lege. Når aftenen er forbi, så ved børnene, hvem der er deres kommende klassekammerater og lærere/pædagoger.

Fællesudsflugt for bg. til 8. klasse – en dag i fællesskabets tegn. Årgange og klasser deles på kryds og tværs, og deltager i aktiviteter på og uden for skolen.

Skolens fødselsdag fejres hvert år d. 25. maj.

Sidste skoledag for 9. klasserne afholdes sidste dag, inden de mundtlige prøver går i gang. Dagen byder på karamelkast, underholdning i salen, boldkamp mellem afgangselever og lærere. Dagen sluttes af med vandkamp for alle, der har lyst.

Juni

Idrætsdag for 3.-5. klasserne er Kvikmarkens interne idrætsstævne. Afholdes sidste uge før sommerferien.

Dimission for 9. klasserne i juni er en aften bygget op omkring traditioner: festtale fra bestyrelsen og leder, sang og musik, uddeling af ”Kammeratskabspris”, uddeling af prøvebeviser og vidnesbyrd m.m.

Årsafslutning for bg.kl.-8. klasse afholdes den sidste skoledag inden sommerferien. Programmet byder på : Oprykning i klasserne, sang og musik med skolekoret og andre elever – der afsluttes med feriesangen ”Ferie, ferie, ferie”, så taget rejser sig, inden vi går på sommerferie.