Indmeldelse

Hvis du er interesseret i at få dit barn indmeldt på vores skole, så kontakt skolens kontor på tlf. 3969 6344. Her kan du aftale tid til en samtale og en rundvisning på skolen.

Du kan også trykke her og sende en forespørgsel til os om evt. ledige pladser. Når vi har modtaget din forespørgsel, så kontakter vi dig pr. mail eller telefon.

Vær opmærksom på, at der er venteliste til flere af vores klasser. Det er derfor en god idé at få skrevet dit barn op i god tid. Dette gælder også til vores begynderklasser, selv om der måske er 4-5 år til skolestart.

Ved indmeldelse betales 1500,- kr. i indmeldelsesgebyr.

Det koster 300,- kr. at blive skrevet op på vores venteliste.

Skolepengene dækker alle udgifter, der er forbundet med at gå på Kvikmarkens Privatskole – dog ikke den årlige lejrskole, der maksimalt må koste én måneds skolepenge. I 9. klasse må sprog- og kulturlejrskolen dog koste 2 måneders skolepenge.
Eleverne skal medbringe egen PC fra 5. klasse.

Skolepenge år 2019:
1.413,- kr. pr. måned i 12 måneder i begynderklasse – 3. klasse
1.836,- kr. pr. måned i 12 måneder i 4.-9. klasse

SFO betaling år 2019:

1.658,- kr. pr. måned

 

Skolepenge år 2020 (besluttes endeligt af skolens bestyrelse ultimo december 2019):

1.836,- kr. pr. måned i 12 måneder for alle årgange.

 

SFO betaling 2020 (besluttes endeligt af skolens bestyrelse ultimo december 2019):

1.207,- kr. pr. måned

 

Søskendemoderationsordning

Skole 2019:
For barn nr. 2 betales 75% – yderligere børn betales der 50% for.

SFO 2019:

For 2. barn betales 50% – yderligere børn er gratis.

 

Skole 2020:

For barn nr. 2 betales 80% – yderligere børn betales der 55% for.

SFO 2020:

For 2. barn betales 55% – yderligere børn får samme moderation

 

Skole 2021

For barn nr. 2 betales 85% – yderligere børn betales der 65% for.

SFO 2021:

For 2. barn betales 60% – yderligere børn får samme moderation

 

Skole 2022

For barn nr. 2 betales 85% – yderligere børn betales der 70% for.

SFO 2022

For 2. barn betales 65% – yderligere børn får samme moderation

 

Skole 2023

For barn nr. 2 betales 85% – yderligere børn betales der 80% for.

SFO 2023

For 2. barn betales 75% – yderligere børn får samme moderation

 

Fripladsansøgninger
Der kan søges om nedsættelse af skolepenge/SFO-betaling for et skoleår ad gangen. Der kan kun ansøges ved skoleårets start.

I juni måned vil ansøgningsskema blive lagt på Forældreintra eller kan
hentes på skolens kontor. Ansøgningsskemaet skal afleveres på kontoret.
Afleveringsfristen fremgår af opslag på Forældreintra.

Besked om evt. friplads (nedsættelse af skolepengene) kommer fra Frie
Grundskolers Fripladsudvalg medio februar måned. Udbetalingen vil ske som
fradrag i skolepengene.

 

Udmeldelse af skolen
I forbindelse med evt. udmeldelse af skolen skal der betales skolepenge for udmeldelsesmåneden samt de to efterfølgende måneder.