Kvik-Info

Læseplan

På skolen arbejder vi med “Forenklede Fælles Mål” fastsat af Folketinget. I øvrigt vedtager skolens bestyrelse hvert år en Pædagogisk Udviklingsplan, der er en del af skolens virksomhedsplan.

Den pædagogiske udviklingsplan beskriver, hvilke udviklingsområder, der arbejdes med på skolen. I planen kan man læse om, hvilke mål, der er for de forskellige udviklingsområder og hvordan vi evaluerer på målsætningerne.