Kvik-Info

Klassekvotient

Skolen har i dag ca. 400 børn i 20 klasser, hvilket betyder 20 børn i hver klasse. Den lave klassekvotient giver lærerne gode muligheder for at få et nært forhold til alle børnene i klassen. Der er god tid til, at lærerne kan tage sig af det enkelte barns udvikling.

Der kan max. optages 20 børn i hver klasse. Vi bestræber os på at have nogenlunde lige mange drenge og piger i klasserne. Dette giver erfaringsmæssigt de mest velfungerende klasser.

I begynderklasserne er der 2 lærere/pædagoger i 20 ud af 23 lektioner.

I 1.- 3. klasse er der 3-6 ugentlige lektioner, hvor lærere og pædagoger arbejder sammen i klassen. Lærere og pædagoger arbejder desuden sammen omkring børnene i indskolingsuger, trivselsdage, særlige arrangementer (f.eks. lys- og forårsfest).

I tysk og fransk (6.-9. klasse) er der kun ca. 10 elever på hvert hold. Dette sikrer gode vilkår for sprogundervisningen.

I undervisningen i Kunst-Håndværk-Design i 4.-6. klasse er der to-lærerordning.