Værdier

Kvikmarkens Privatskole blev grundlagt den 25. maj 1966, hvor en gruppe forældre og lærere brød ud fra Gladsaxe Privatskole og lavede deres egen skole – først på Telefonvej i Gladsaxe Kommune og siden 1968 på skolens nuværende adresse. Forældrene og lærerne havde ingen fælles ideologi, men ønskede, at undervisningen og samværet på skolen skulle være baseret på :

Tryghed – Nærhed –Ansvarlighed – Demokrati – Respekt og tolerance – Faglighed

Dette gælder fortsat på Kvikmarkens Privatskole og i dagligdagen arbejder vi aktivt på at skolens grundholdninger er en væsentlig del af dagligdagen. Det sker bl.a. på flg. måde :

Tryghed: Kvikmarkens Privatskole skal være et rart sted at være for alle skolens børn. Vi forventer en ordentlig tone mellem børn og voksne. Ingen skal mobbes, og derfor er det en selvfølge, at alle skolens voksne forholder sig til børnenes adfærd.

Vi har en lav klassekvotient med max. 20 børn i hver klasse. Derved sikres, at alle børn bliver hørt, og at der er den fornødne tid til at sikre det enkelte barns positive udvikling.

Nærhed: Vi kender hinanden og vi bekymrer os om hinanden – både børn og voksne. Man skal føle sige velkommen på skolen – dette gælder også gæster udefra.

Ansvarlighed: Både børn og voksne forventes at tage ansvar overfor hinanden og overfor skolens inde- og udearealer. Børnene inddrages derfor også i den daglige oprydning i klasselokaler og på fællesarealer.

Demokrati: Kvikmarkens Privatskole er en forældreejet skole, hvor det daglige ansvar er lagt i skoleledelsens hænder. Gennem etablering af relevante samarbejdsorganer sikres det, at personale og elever får indflydelse på forhold og beslutninger, der vedrører dem.

Undervisningen på Kvikmarkens Privatskole tilsigter i øvrigt at synliggøre overfor eleverne, hvordan et aktivt demokrati fungerer og hvilke muligheder og forpligtelser, det indebærer.

Respekt og tolerance: Det handler om at tænke på andre end sig selv. Vi har mange forskellige børn på Kvikmarkens Privatskole, men lige meget hvem man er, eller hvor man kommer fra, så fortjener den, der møder andre med respekt og tolerance at blive mødt på samme måde.

Respekt og tolerance handler på Kvikmarkens Privatskole bl.a. om at være en god kammerat, der ikke slår, taler nedsættende om eller på anden måde forulemper andre.

Den gensidige respekt er det fundament, som trivslen på skolen hviler på.

Faglighed: Det er vigtigt for os, at vores elever får en god grunduddannelse, der skal medvirke til, at eleverne udvikler sig til vidende, selvstændige og kreative mennesker, der kan tage ansvaret for deres eget liv og være med til at påvirke samfundsudviklingen ud fra en demokratisk og humanistisk grundholdning.

Når eleverne opnår faglige færdigheder, der er i overensstemmelse med evnerne – når eleverne er nysgerrige og har lyst til at lære mere – når eleverne har selvværdsfølelse og samtidig viser respekt for fællesskabet, og når eleverne viser åbenhed, respekt for forskellighed, ansvarsbevidsthed, fleksibilitet og kritisk sans, så er det lykkedes for os på Kvikmarkens Privatskole.