Kvik-Info

Skole-hjem-samarbejde

Samarbejdet mellem skole og hjem er en af hjørnestenene på skolen. Det er forældrenes skole, og derfor er det helt naturligt, at forældrene spiller en stor rolle. Der er afsat god tid til samarbejdet mellem skole og hjem. Både til forældremøder og skole – hjem- samtaler og til forskellige former for fællesarrangementer for børn og voksne.

For at styrke kommunikationen mellem skole og hjem anvendes ”ForældreIntra”, hvor hver klasse har deres egen web-side med masser af oplysninger (info-breve fra lærere, ugeplaner, årsplaner mm.) og billeder fra livet i klassen.

Alle skole-hjem-samtaler skal forberedes af børn, forældre og lærere. Det sker via brug af forskellige samtaleark. Dette gør samtalerne til en positiv oplevelse for alle parter. Inden gennemførelsen af skole-hjem-samtalerne har klasselæreren haft en samtale med det enkelte barn.

Ved at styrke fællesskabet omkring børnene og via et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og lærere, skabes de bedste forudsætninger for, at børnene får en god skolegang på Kvikmarkens Privatskole. Skolen forventer, at forældrene deltager i forældremøderne, skole-hjem-samtalerne og klassens arrangementer.

I hver klasse vælges kontaktforældre, der i samarbejde med klasselæreren planlægger klassens møder, arrangementer og aktiviteter. Kontaktforældrene har i samarbejde med klasselæreren en særlig opgave m.h.t. udformningen af klassens sociale årsplan.

Kontaktforældrene mødes med skolens bestyrelse 1 gang om året, hvor der diskuteres aktuelle temaer og emner.

Forældre, der har børn på skolen, kan blive valgt ind i skolens bestyrelse, der består af 7 forældre. Valget sker på den årlige generalforsamling, der afholdes ultimo marts.