Kvik-Info

Karakterer

Alle landets grundskoler skal offentliggøre gennemsnittet af de karakterer, som eleverne har opnået ved Folkeskolens Prøver i 9. og 10. klasse.

Der er flere ting, man bør tage med i sine overvejelser, når man studerer karaktererne:

  • Hvad kan man egentlig læse gennem karaktererne?
  • Kan man bedømme en skole alene på baggrund af et karaktergennemsnit?

Børnene kommer til vores skole med vidt forskellige forudsætninger. Vi gør alt, hvad der står i vores magt, for at det enkelte barn skal få et solidt fagligt niveau. Og skolens faglige resultater kan da også måle sig med andre skoler. Vores børn klarer sig ganske fornemt til de afsluttende prøver. Men børn er forskellige og deres resultater bliver forskellige.

Vi glæder os over, hvis det går børnene godt. Det er selvfølgelig flot at få 10 eller 12, men for nogle børn er 4 eller 7 måske en topkarakter ved afgangsprøverne – og det på trods af, at de har gjort alt, hvad de kan i den daglige undervisning. Og kan man forlange mere, end at børnene gør, hvad de kan ?

På Kvikmarkens Privatskole giver vi karakterer fra 7. klasse. Vi bedømmer elevernes faglige præstationer efter 7-trins-skalaen.

Vi forsøger at give børnene en tryg skole med daglige positive oplevelser. Vi vil kendes på: Tryghed, nærhed, respekt for hinanden, tolerance, demokrati, plads til forskellighed m.m.m. Alt dette kan ikke gøres op i et gennemsnit og offentliggøres på skolens web-side.

Her kan du se karaktererne for Kvikmarkens Privatskole