Kvik-Info

Fakta om skolen

 • Grundskole fra begynderklasse – 9. klasse
 • Beliggenhed tæt ved Buddinge Station – mange busforbindelser til skolen
 • 400 dejlige og forskellige børn i 20 klasser med max. 20 børn i hver klasse
 • Engagerede og dygtige lærere med fokus på skoleudvikling
 • Spændende og varieret undervisning i både boglige og musisk-kreative fag
 • Tid til den enkelte elev – hensyn til det enkelte barn
 • Folkeskolens Prøver i 9. klasse
 • Karakterer fra 7. klasse – Årsprøver i 8. klasse – Terminsprøver i 9. klasse
 • Varierede undervisningsformer – mange ture og ekskursioner ud af huset
 • Mediatek / Bibliotek
 • Trådløst netværk på hele skolen
 • Interaktive tavler i alle klasselokaler
 • Totalrenoveret område til nyt fag på mellemtrinet: Kunst-Håndværk-Design
 • Fællessamlinger med sang og musik i Indskolingen
 • Lejrskole hvert år på alle klassetrin – f.eks. sproglejrskole til Lyon og Dortmund i 8. klasse
 • Valg mellem tysk og fransk i 6.-9. klasse – små hold
 • Engelsk fra 1. klasse
 • Obligatorisk projektopgave i 8.- 9. klasse
 • Svømmeundervisning i 3. – 4. klasse
 • Begynderklasse med vægt på faglighed, tryghed og kreativitet
 • Venskabsklasseordning – Indskoling og Mellemtrin
 • Musisk-kreativ værkstedsordning for 7. – 8. klasse
 • Skolekor og skoleband
 • Musikskole – klaver, guitar, trommer, solosang og
  musikalsk grundskole.
 • SFO-Frihjulet med 160 børn og 9 kreative og engagerede pædagoger
 • Tæt samarbejde mellem skole og SFO
 • Venskabsskoler i Frankrig og Tyskland
 • Sensommermarkedsfest i august for alle skolens elever, forældre m. fl.
 • Forårskoncerter for alle skolens elever
 • Skolebod med fokus på sund mad – åbent i 10 og 12- frikvartererne