Kvik-Info

Faglighed

Det er væsentligt at børnene tidligt i skoleforløbet får et godt fagligt fundament. Derfor varetages undervisningen af fagligt kompetente lærere, der forstår at kombinere faglighed med spændende og varieret undervisning.

Vi stiller krav til alle børnene på Kvikmarkens Privatskole. Forskellige krav, fordi børn er forskellige, men alle børn skal udfordres, så de udnytter deres potentiale bedst muligt. Derfor anvender vi også en del timer til forskellige former for støtteundervisning. Både til børn, der har faglige problemer i et fag og til børn, der har helt særlige forudsætninger og trænger til udfordringer, der ligger ud over, hvad der normalt forventes.

Vi anvender hvert år mange midler til videreuddannelse af skolens pædagoger og lærere. Høj faglighed kræver dygtige lærere, der er opdateret med den seneste udvikling på deres fagområde eller generelt indenfor pædagogik og psykologi.

Vi sætter de boglige fag højt, men det er lige så vigtigt for os at give børnene en indholdsrig og fagligt udfordrende undervisning indenfor det musisk-kreative område.

På skolen arbejdes der på mange forskellige måder: alm. klasseundervisning, tværfaglige emne-arbejder, projektopgaver, fagfordybelsesuger, fællessamlinger, ekskursioner og temauger.

IT er en naturlig del af undervisningen. Eleverne arbejder med bærbare computere i klasserne og på fællesarealerne. Der er trådløst netværk over alt på skolen, så eleverne kan medbringe deres egne bærbare computere og anvende dem i undervisningen.