Undervisning

Antimobbestrategi

Formålet med en antimobbestrategi er at synliggøre skolens foregribende arbejde for at sikre en reducering af mobning.

På det indgribende plan, skal strategien indeholde en tydelig handleplan.

Det daglige arbejde med elementerne i antimobbestrategien samt skolens øvrige indsatser på trivselsområdet skal bidrage til at sikre trygge undervisnings-fællesskaber. Trivsel og læring går hånd i hånd.

Skolens bestyrelse, ledelse, alle ansatte, elever og forældre er ansvarlige for det fælles arbejde mod mobning.

Det betyder, at vi anerkender hinanden og tager affære, hvis der opleves mobning

Vi beskytter udsatte elever og tager os af bagvedliggende problemer for en elevs trivsel og læring.

Vi arbejder for at reducere omfanget af digital mobning og arbejder for, at eleverne har viden om at begå sig på de digitale medier.

På Kvikmarkens Privatskole arbejder alle skolens ansatte for at give eleverne den bedst mulige trivsel gennem nært samarbejde mellem skole og hjem. Kommunikationen bør være åben og anerkendende.