Naturvidenskabsfestival – Uge 39

På Kvikmarkens Privatskole, har vi ca. to emneuger om året, hvor hele skolen har fokus på ét emne og hvor vi arbejder på kryds og tværs af årgange og klasser.

 

I uge 39 deltog vi, sammen med mere end 50.000 andre elever fra hele Danmark, i naturfaglig festival, hvor fokus var vand – samtidig deltog vi også i masseeksperimentet, der gik ud på at få samlet og sorteret skrald, som derefter blev registreret i en fælles vidensbank. Hver klasse skulle inden for et afmålt område på 100 meter, samle skodder og plastik.

 

Vi havde værksteder, som eleverne på skift besøgte. Der blev lavet karseforsøg, vindmøller og der blev talt om plastik i vandet. Der blev arbejdet med modelbygning, vandmyter og vindenergi og udskolingen besøgte LAR-anlæg – hvor elevene lærte hvordan man håndterer og afleder regnvand, for at undgå oversvømmelse.

 

Det var en rigtig god og lærerig uge, både for elever, lærere og pædagoger og det blev også en uge, hvor nye venskaber opstod.