Naturvidenskabsfestival på Kvikmarken

Uge 39 stod på Kvikmarken i naturvidenskabens tegn. Mandag til torsdag satte hele skolen fokus på temaet ”Min nye verden”, og på hvordan det nære og det individuelle er med til at påvirke det fjerne og globale. Hvordan kan eleverne være med til at påvirke verden, og hvordan påvirker verden eleverne? Kort sagt handlede dagene om at få og skabe engagerende oplevelser med science.

Hele skolen deltog også i et landsdækkende masseeksperiment vedr. skoletoiletter, der satte fokus på hvordan det at holde sig når man skal på toilettet, kan påvirke ens tarm- og blærefunktion, senere i livet.

Indskolingen (bg. – 1. klasse) havde en god uge, hvor de mindste elever og lærere syntes det var super dejligt at der var ro til at skabe relationer på tværs af klasserne. Dét at den første emneuge var planlagt således at bg. og 1. klasse var sammen, gav ro til fokus og hjalp de små elever til at lære formatet at kende, før de senere bliver sluppet løs i større arrangementer. Både børn og voksne, havde en spændende, udviklende og lærerig uge, med sjove forsøg og oplevelser.

Mellemtrinnet og en del af indskolingen (2. – 3. klasse) blev blandet i mindre grupper, så eleverne kunne skabe relationer og lære at samarbejde på tværs af alder og køn. I løbet af de fire dage fik vi besøg af flere forskere, der holdt foredrag om alt lige fra ”Liv i rummet” til ”Hvad spiser svampe?”, og yderligere arbejdede eleverne i værksteder hvor de bl.a. lærte om lungers funktion, fotosyntese, rent drikkevand og raketter. Sidst men ikke mindst deltog eleverne også i bevægelsesaktiviteter, hvor de skulle tage stilling til økosystemer og planeternes bevægelse. Dermed forsatte vi vores fokus på bevægelse som en integreret del i den faglige undervisning.

Her laves der termometer ud af en flaske, modellervoks, sugerør og saftevand.

Udskolingen har især arbejdet med temaer inden for FN’s 17 verdensmål som f.eks. klima, fattigdom og uddannelse.