Besøg fra Europa Schule

Her står de danske og tyske elever side om side, inden der bliver sagt pænt farvel.

I forbindelse med Kvikmarkens arbejde med den internationale dimension, har skolen haft besøg af elever fra vores tyske venskabskole, Europa Schule, i hele uge 40. Elever fra Kvikmarkens tyskhold på 8. årgang har hver især haft en tysk elev på besøg i hjemmet og på skolen.

Ugen er bl.a. gået med rundvisninger, arrangeret af de danske elever, hvor seværdigheder i København og Kronborg bl.a. er blevet besøgt. Yderligere har der været tid til ”ryste-sammen-oplevelser” i bowlinghallen.